GDPR - Begravning

Församlingens behandling av personuppgifter

Vi har registrerat ditt namn och dina kontaktuppgifter i våra system. Dessa uppgifter har, med ditt godkännande, tillhandahållits oss från den begravningsbyrå du anlitat och grundar sig på det avtal du anses ingå när du bokar tid för förrättning. De kommer endast att behandlas av oss inom församlingen och endast i syfte att administrera förrättningen.

 

Vissa uppgifter om förrättningen kommer, för historiska ändamål, att sparas för alltid i en så kallad ministerialbok. Gravsättningsintyget kommer att skickas till Skatteverket.

 

I övrigt sparar vi dina uppgifter i enlighet med vår dokumenthanteringsplan.

 

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan styrka din identitet. Du kan även få ut dina personuppgifter i Excel-format.

 

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

 

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

 

Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till vår pastorsexpedition på tel 0392-122 00 eller e-post: mullsjo-sandhems.forsamling@svenskakyrkan.se