Förtroendevalda

Mullsjö-Sandhems församling.

Så här ser den förtroendevalda organisationen ut år 2018-2021:

Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige är församlingens högsta organ där beslut tas om övergripande frågor som mål och riktlinjer, budget och ekonomi. Ledamöterna väljs vid kyrkoval vart fjärde år. Det är 15 ledamöter i Mullsjö-Sandhems kyrkofullmäktige. Kent Oskarsson är ordförande och Sven-Olof Petterson vice ordförande.
 
Kyrkoråd
Kyrkofullmäktige väljer ett kyrkoråd som tillsammans med kyrkoherden har omsorg om församlingslivet och ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Mullsjö-Sandhems kyrkoråd består av 15 ledamöter, varav åtta är ordinarie, och kyrkoherden. Helvi Dahlén är ordförande och Inger Ridström vice ordförande.
Till Kyrkorådet finns också ett arbetsutskott som bereder ärenden och fungerar som församlingens personalutskott.