Förtroendevalda

Mullsjö-Sandhems församling.

Så här ser den förtroendevalda organisationen ut år 2018-2021:

Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige är församlingens högsta organ där beslut tas om övergripande frågor som mål och riktlinjer, budget och ekonomi. Ledamöterna väljs vid kyrkoval vart fjärde år. Det är 15 ledamöter i Mullsjö-Sandhems kyrkofullmäktige. kentoskar@telia.com är ordförande och Sven-Olof Petterson vice ordförande.
 
Kyrkoråd
Kyrkofullmäktige väljer ett kyrkoråd som tillsammans med kyrkoherden har omsorg om församlingslivet och ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Mullsjö-Sandhems kyrkoråd består av 15 ledamöter, varav åtta är ordinarie, och kyrkoherden. helvidahlen@gmail.comär ordförande och Inger Ridström vice ordförande.
Till Kyrkorådet finns också ett arbetsutskott som bereder ärenden och fungerar som församlingens personalutskott.