Meny

En dag på förskolan

"Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid." Lpfö -18

På kyrkvillans förskola får barnen både rutiner och fri tid för lek.
 
06.30   
Avdelningarna Gunghästen och Käpphästen öppnar
 
8.00   
Frukost
               
9.00 (ca)
Utelek och samling
 
11.30 
Lunch
Vila/gruppsamlingar
Fri lek – ute/inne
 
14.30 
Mellanmål
Fri lek – ute/inne

17.30 
Stängning
 
Gunghästen
På tisdagar går vi till skogen 
På torsdagar har vi gemensam sångsamling med Käpphästen
Vi har ”kyrkstund” 2-3 gånger i veckan
Vi har miniröris varje vecka

Käpphästen
På tisdagar går vi till Kyrkans hus på andakt för små och stora
På onsdagar går vi till skogen
På torsdagar har vi gemensam sångsamling med Gunghästen
På fredagar har vi gympa eller miniröris