En dag på förskolan

"Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid." Lpfö -18

Vår målsättning är att du som vårdnadshavare alltid ska känna dig trygg när du lämnar ditt barn till våra pedagoger på förskolan. Självklart ska barnen också känna sig trygga! Barnen droppar in under morgon och förmiddag, de möts av pedagoger som är måna om att se och möta varje barn och vårdnadshavare så att starten på dagen blir bra.Vi serverar en varierad och näringsriktig frukost som kan bestå av gröt, yoghurt, fil, müsli, mjölk och smörgåsar med varierande pålägg. Frukosten följs av lek, skapande och lärande inomhus. Vid 9.45 går vi ut på gården tillsammans med pedagogerna på förskolan. Utevistelsen börjar med att barnen erbjuds frukt för att ha nog med energi fram till luch. Ofta är båda avdelningarna ute tillsammans och pedagogerna samarbetar och placerar sig så att barnen kan vara trygga. Utevistelsen kan innebära fri lek där pedagogerna fångar upp det spontana lärandet, men också mer mer planerade pedagogiska moment. Vid 11-tiden går vi in igen och har gemensam samling som kan innehålla tex sång, bokläsning, tema och bibelberättelser. Vår goda lunch tillagas från grunden av Monia och vi strävar efter att så långt som möjligt att ha närproducerade och ekologiska produkter. Lunch följs av en lugn stund med vila. Det kan innebära sömn för de yngre barnen och bland de äldre barnen att man får lyssna på när pedagogen läser ur en bok. Efter vilan följer en stund av lek, planerade aktiviteter, skapande, rollekar etc. Vid 14.30 äter vi mellanmål som kan innebära smörgås, rispudding eller något annat. Har barnen serverats en lättare lunch, som tex soppa, brukar mellanmålen bli mer matigt, tex hamburgare eller korv. Ofta går vi ut en stund även på eftermiddagen. Förskolan stänger 17.30 och den sista stunden brukar vi slå ihop våra två avdelningar och man hämtar sitt barn på den avdelning som fortfarande är öppen.
 
 
Dessutom innehåller varje vecka: skogsutflykt, sångsamling, miniröris/gympa, kyrkstund
och för de äldre barnen även besök i kappellet i Kyrkans hus.
 
Tider:
6.30              Öppning på respektive avdelning
8.00              Frukost
9.30 ca         Utvistelse
11.30           Lunch                     
                       Vila
14.30           Mellanmål                     
                       Inne/utevistelse
17.30           Förskolan stänger