Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

En dag på förskolan

På Kyrkvillans förskola får barnen både rutiner och fri tid för lek.

"Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt"
Lpfö 98/10
 
06.30 Öppnar vi avdelningen Gunghästen
07.00  Öppnas Käpphästen och barnen går till respektive avdelning
08.00  Frukost
Utelek och samling
11.30 Lunch
Vila/gruppsamlingar
Fri lek – ute/inne
14.30 Mellanmål
Fri lek – ute/inne
17.30 Stängning
 
Gunghästen
Vi går till skogen en gång i veckan
Vi har ”kyrkstund” 2-3 gånger i veckan
På torsdagar har vi gemensam sångsamling med Käpphästen

Käpphästen
På tisdagar går vi till Kyrkans hus på andakt för små och stora
På onsdagar går vi till skogen
På torsdagar har vi gemensam sångsamling med Gunghästen
På fredagar har vi gympa eller miniröris