Diakoni, samtal och stöd

Ordet diakoni betyder tjänst och innebär att vi omsätter Guds ord i handling och har omsorg om våra medmänniskor, där "varken tro eller ras eller namn sätter gränser", som vi sjunger i Sv psalm 97.

Diakonimottagning

Vi har diakonimottagning 

 Onsdagar kl.13.30-15.30

Start 5 oktober 

Du bokar alltid en tid innan besöket till:

Anna-Karin Hultman, tel: 0392-21050 alt. 0730-947250

Välkommen! 

Varje kristen har som uppgift att möta människor med kärlek och omsorg, och många engagerar sig ideellt i församlingens sociala arbete. Präster och diakoniarbetare tar ett särskilt ansvar för att stötta människor som har det svårt. Dessa arbetar naturligtvis under tystnadsplikt. En grupp som utför mycket av det diakonala arbetet i Mullsjö-Sandhems församling är Väntjänsten, se länk nedan.

Diakoni kan vara:

  • Enskilda samtal

  • Besök i hemmen eller på sjukhus

  • Själavård och förbön

  • Gemenskapsgrupper

  • Utflykter

Ta gärna kontakt med någon av våra präster om du vill samtala med någon eller få besök:

Anna-Karin Hultman, tel 0392-13004, skicka e-post till Anna-Karin här

Pontus Johansson, tel 0392-100 01, skicka e-post till Pontus här.

Helge Antonsson, tel 0392- 13005, skicka e-post till Helge här.

Vill du hjälpa till som ideell medarbetare så är du välkommen att ta kontakt med Anna-Karin Hultman, tel: 0392-13004

Väntjänsten.