Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni, samtal och stöd

Ordet diakoni betyder tjänst och innebär att vi omsätter Guds ord i handling och har omsorg om våra medmänniskor, där "varken tro eller ras eller namn sätter gränser", som vi sjunger i Sv psalm 97.

Varje kristen har som uppgift att möta människor med kärlek och omsorg, och många engagerar sig ideellt i församlingens sociala arbete. Präster och diakoniarbetare tar ett särskilt ansvar för att stötta människor som har det svårt. Dessa yrkesgrupper arbetar naturligtvis under tystnadsplikt. Diakoni kan vara:

  • Enskilda samtal

  • Besök i hemmen eller på sjukhus

  • Själavård och förbön

  • Gemenskapsgrupper; Öppen gemenskap

  • Utflykter

Ta gärna kontakt med någon av våra präster om du vill samtala med någon eller få besök:

Emma Thorén, tel 0392-130 05, skicka e-post till Emma här.

Torbjörn Andersson, tel 0392-130 04, skicka e-post till Torbjörn här.

Pontus Johansson, tel 0392-100 01, skicka e-post till Pontus här.

Vill du hjälpa till som ideell medarbetare så är du välkommen att ta kontakt med Maria Karlsson tel 0392-130 06 eller Emma Thorén tel 0392-130 05.

Väntjänsten.