Behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss inom Svenska kyrkan och Mullsjö-Sandhems församling att vi informerar dig om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Dina rättigheter 

Du har enligt dataskyddförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  • begära rättelse eller komplettering av sina personuppgifter 
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs.
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt. 

Behandlingen som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning. 

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas.  Behandlingen som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig. 

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilket innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt

Om du har frågar om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:

Pontus Johansson, tel: 0392-10001, e-post: pontus.johansson@svenskakyrkan.se 

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Mullsjö-Sandhems församling är

Erika Malmberg, inTechrity 

tel: 072-5496434

dataskyddsombud@intechrity.se 

 

 

 

Personuppgifter barnverksamhet

Vi behöver behandla dina och ditt barns personuppgifter i samband med att barnet ingår i någon av våra verksamheter

Personuppgifter förskola

Om ditt barn deltar i vår förskoleverksamhet behöver vi behandla ditt och ditt barns personuppgifter

Personuppgifter vuxengrupper

Om du är med i en av våra vuxengrupper behöver vi behandla dina personuppgifter.

Personuppgifter barndop

Om ditt barn ska döpas hos oss behöver vi behandla era personuppgifter

Personuppgifter vuxendop

Om du ska döpas hos oss behöver vi behandla dina personuppgifter

Personuppgifter konfirmation

Inför och under konfirmationstiden behöver vi behandla dina och vårdnadshavarens personuppgifter

Personuppgifter vigsel

Om ni ska viga er hos oss behöver vi behandla era personuppgifter

Personuppgifter begravning

Om du bokar en begravningsgudstjänst

Personuppgifter gravrättsinnehavare och gravskötsel

Hantering av dina personuppgifter i samband med gravrätt och gravskötsel

Personuppgifter - övrig begravningsverksamhet

Vid övrig kontakt med myndigheter i samband med begravningsverksamhet behöver personuppgifter behandlas

Personuppgifter medlem

Om du är medlem i Svenska kyrkan behöver vi behandla vissa av dina personuppgifter

Personuppgifter lokalbokning

När du bokar en av Mullsjö-Sandhems lokaler kommer vi att be om vissa personuppgifter

Personuppgifter - bild-och filmmaterial

Mullsjö-Sandhems församling tar ibland bilder och spelar in film i olika verksamheter som ett dokumentations- och informationsredskap.

Personuppgifter e-post

Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande

Personuppgifter nyhetsbrev

Om du tar emot nyhetsbrev från oss

Personuppgifter sociala medier

Om du interagerar med oss på sociala medier

Personuppgifter Swish

Om du använder swish för betalning hos oss

Personuppgifter jobbansökan

Om du söker jobb hos oss kommer vi att behöva behandla dina personuppgifter

Personuppgifter kursanmälan

Om du anmäler dig till kurs/studiecirkel hos oss har du också blivit ombedd att ange vissa personuppgifter