Foto: Malin Strehlin

Träningsskola/särskolegrupp

råssnäskyrkan

Har du behov av särskild hjälp eller stöd går det att få det i våra ordinarie konfirmandgrupper. Vi erbjuder en särskild grupp med anpassad pedagogik för dig som går i träningssärskola eller på  grundsär.