Foto: Motala församling

Barngrupper i Motala kyrka/församlingshemmet

Barntimmar

Kyrkans barntimmar är en grupp riktad mot barn i förskoleåldern som bedrivs av Motala församling.

En flickkör övar.

Musiklekis

(5år) Vi sjunger och leker till musik.

Några barn står bredvid varandra och sjunger framme i kyrkan.

Barnkören

(åk F-2)

En flickkör övar.

Diskantkören

(åk 3-6)

En bebis ligger på rygg på golvet och tittar upp mor sin mamma.

Babysång i Församlingshemmet

De riktigt små barnen får komma med mamma eller pappa till Baby-/Småbarnssång och tillsammans sjunger vi, läser rim och ramsor och avslutar med en fikastund.