Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Motettkören

Tisdagar 19.00-21.00

Ledare: Mathias Lundqvist

För anmälan och information kontakta Linda morina eller Marie-Louise på pastorsexpeditionen.