Vi söker ny präst, 100 %

med barn-, konfirmand och ungdomsinriktning

Om orten och församlingen
Mörrum är en ort ca 10 km väster om Karlshamn i Sveriges trädgård, Blekinge län med några större industrier och flera småföretag. Många pendlar till och från sina arbeten med de goda buss- och tågförbindelserna som finns på orten. Mörrumsån är själva livsnerven i samhället. Här samsas mörrumsbor och turister på promenadstråken utmed den vackra ån. Många är också de sportfiskare som här kämpar för att fånga in den stora laxen eller havsöringen.

Föreningstätheten på orten är hög. Skolor och sociala inrättningar fungerar väl.

Mitt i denna idyll ligger Mörrums kyrka intill bron som sammanbinder de båda delarna av byn som delas av ån. Församlingen, som omfattar runt 4000 medlemmar, har ytterligare en kyrka som ligger vackert belägen ca 3 km söderut vid Mörrumsåns mynning i Elleholm. Svenska kyrkan i Mörrum-Elleholm är en församling av mindre storlek med en väl sammanhållen verksamhet och tjänstgöringsområde. Vi är ca 17 personer som arbetar i församlingen. Sammanhållningen och glädjen i arbetsgruppen är hög. Vi har också glädjen att ha ett både kompetent, engagerat och väl åldersspritt kyrkoråd som klokt styr församlingsverksamheten.

 

Du och vår instruktion
Vi har en grundligt förankrad process just bakom oss som ledde fram till en ny församlingsinstruktion. De kärnvärden vi där formulerat och som vi menar ska genomsyra allt vi är, gör och säger är:

 • Fördjupning och förankring (i gudstjänst, bön och det goda samtalet)
 • Öppenhet och delaktighet (leva i samtiden och ge plats för många)
 • Medmänsklighet (verka för allas lika rätt och värde, diakonalt ansvar)
 • Trovärdighet och närhet (leva som vi lär, inte ängsliga för att komma nära)
 • (Vi är påskens folk - buret av) glädje, förlåtelse och hopp om evigt liv

 

Ur dessa kärnvärden hämtar vi våra förhoppningar på dig som söker tjänsten: 

• Fördjupning och förankring – att du är stadigt förankrad i din tro och har en vilja till ett levande böneliv

• Öppenhet och delaktighet – att du ser ett stort värde i att arbeta utåtriktat mot samhälle och medlemmar och att du delar tanken och metoden att ”fler kockar ger en härligare soppa”

• Medmänsklighet – att du strävar efter att låta din tro bli tydlig i det du gör

• Trovärdighet och närhet – att du är trygg i din person och att du inte är rädd för att komma nära människor och beröra viktiga frågor

• …glädje, förlåtelse och hopp om evigt liv - att du delar våra tre indikatorer på att vi är på rätt väg

Arbetsuppgifter
Utöver den stora arbetsgruppen, som vi är noga med att hålla samman, kommer du också att tillhöra ett arbetslag kring arbetet med barn och unga där även pedagog, fritidsledare, musiker och diakoniassistent är knutna. Församlingens kyrkoråd har satt upp just barn- och ungdomsarbetet som ett av tre prioriterade områden för åren som kommer, med en tyngdpunkt mot ungdomsdiakoni och ökade möjligheter att nå lite äldre ungdomar. 

I samband med tillsättningen av tjänsten genomförs en översyn av hur vi organiserar arbetet kring barn- och unga. Vår tanke är att prästtjänst knuten till barn, ungdom och konfirmand ska ha samordnings och budgetansvar för denna del av vår församlingsverksamhet. 

Konfirmandarbete och närvaro i grupper och skolsatningar kommer att vara en del av dina kommande uppgifter men hur vi exakt väljer att fördela resurser gör vi klart när du kommer till oss och då matchar dina gåvor och intressen mot vår tanke med verksamheten. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

 • Är prästvigd inom Svenska kyrkan, antal tjänsteår underordnat din vilja att utvecklas i tjänsten
 • Förankrad i kyrka och församlingsliv
 • Tänker dig gudstjänsten som kyrkans samlings- och sändningsplats
 • Har en god förmåga till samverkan
 • Har ett intresse för verksamhetsutveckling
 • Har vilja till och gärna erfarenhet av arbete med ungdomar  

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet 

Anställningen är tillsvidaretjänst på heltid 

Tillträde augusti 2016 eller efter överenskommelse

Ansök
senast 27 maj 2016 

Välkommen med din ansökan, CV och behörighetsgivande handlingar per mail, till:
morrum-elleholms.forsamling@svenskakyrkan.se alternativt per post till: 

Mörrum-Elleholms församling
Karlshamnsvägen 6
375 33 MÖRRUM 

Märk kuvertet med: “PRÄSTTJÄNSTEN”

Frågor om tjänsten besvaras av:
Kyrkoherde Fredrik Sigurdsson 0454 – 594 01
KyrkA, Gullbritt Sörensen 0413-249 12