Vi söker dig som vill jobba med oss!

Nyhet Publicerad Ändrad

Präst 100%

Om orten och församlingen

Mörrum är en mindre ort 10 km väster om Karlshamn, Blekinge län, med några större industrier och flera småföretag. Många pendlar till och från sina arbeten genom goda buss- och tågförbindelser. Fler utpendlande än inpendlande. Det finns äldreboende, seniorbostäder, barnomsorg, grundskola, mataffärer samt ett för orten stort antal restauranger.

Sportfisket och de servande funktionerna kopplade till fisketurismen är en central del eftersom Mörrumsån forsar fram genom samhällets hjärta. Fotboll, handboll, golf och inte minst ishockey är sådant som engagerar många Mörrumsbor. Även annat föreningsliv som pensionärsföreningar, hembygdsförening, kyrkor och andra intresseföreningar samt friluftsliv, jakt, dans och bingo är viktiga delar i människors liv.

Umgängesformer via sociala medier och tid framför tv och datorutrustning ökar stadigt i omfång. I Mörrum finns många barnfamiljer. Många som växer upp inom församlingen väljer att stanna kvar eller återvända när de skaffar barn och familj. Antalet invandrade som bosatt sig inom församlingen är förhållandevis lågt men ökande.

Mitt i samhället ligger Mörrums kyrka intill bron som sammanbinder de båda delarna av samhället som delas av ån. Församlingen, som omfattar runt 3800 medlemmar (2019), har ytterligare en kyrka som ligger vackert belägen ca 4 km söderut vid Mörrumsåns mynning i Elleholm.  
(saxat från församlingsinstruktionens omvärldsanalys)

Du och vår instruktion

Vi är just nu uppe i ett omfattande revisionsarbete när det gäller vårt styrdokument, församlingsinstruktionen. Ur förslaget (som är godkänt av kyrkorådet med förslag om antagande i fullmäktige) är följande formulering om oss och vår vision taget: 

Kärnvärden: (vi önskar ska genomsyra allt vi gör och är) 

- TRO (fördjupning)

- HOPP (öppenhet)

- ...och KÄRLEK (medmänsklighet) 

"Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken." 1 Kor 13:13 

TRO: vi vill söka sanningen (dvs Kristus) i bönen, bibelberättelsen och gudstjänstens gemenskap. Att leva i tro är att hämta kraft från mötet med Kristus och så sändas ut med evangelium som väcker tro och som kallar oss att tjäna våra medmänniskor.

Den som längtar efter en fördjupad tro och till en kristen gemenskap ska finna den i Mörrum-Elleholms församling. 

HOPP: vi är burna av hoppet och kallas att dela detta med andra. Vår församling vill aktivt söka efter och möta människan där hon befinner sig, så väl geografiskt som i sin livs berättelse. Onödiga trösklar eller ursäkter för att svara på kallelsen från Gud synliggöras och arbetas bort. Vi vill bli skickligare i vår utåtriktade kommunikation. 

KÄRLEK: vi är kallade till att leva i solidaritet med människor som behöver  stöd och hjälp. Med våra händer och genom våra handlingar visar vi på Guds kärlek. Vi döps till det stora fredprojektet som kallas Guds rike.  Diakonin öppnar vägar till människan och bygger trovärdighet för det kyrkan uttrycker med ord. 

Vi vill leva i TRO, räcka världen HOPP och möta var och en med KÄRLEK. 

Vision: Mörrum-Elleholms församling vill vara en öppen, angelägen och levande kristen gemenskap där människor närmar sig varandra genom att gemensamt söka sig mot allts centrum, Gud. 

Ur dessa kärnvärden hämtar vi våra förhoppningar på dig som söker tjänsten: 

• TRO (fördjupning) – att du är stadigt förankrad i din och vår kyrkas tro och har en vilja att leva den tillsammans med andra

• HOPP (öppenhet) – att du ser ett stort värde i och längtar efter att vara med och arbeta utåtriktat mot samhället och våra medlemmar

• KÄRLEK (medmänsklighet) – att du också längtar efter att låta vår tro bli tydlig i det vi tillsammans gör och är 

 

 

Arbetsuppgifter

Tillsammans med kyrkoherden kommer du att ansvara för att de prästerliga uppgifterna blir utförda i församlingen. Inom det större arbetslaget har vi en prestigefri hållning och arbetar gemensamt för att bygga kyrka i Mörrum-Elleholm. Vi genomför just nu en genomsyn och omarbetning vad gäller prästtjänsternas inriktning. Utifrån den som tillträder, dess gåvor och styrkor, gör vi en översyn av hur uppgifterna mest gynnsamt ska fördelas.

Ansvar för gudstjänst och kyrkliga handlingar varannan söndag ingår. Vi har, utifrån församlingens storlek, glädjande många dop- och vigselgudstjänster.

Till komministertjänsten är idag knuten samordnings- och budgetansvar för konfirmandverksamheten. 

Vi hoppas på dig som vill arbeta i en mindre församling med en stor variation på arbetsuppgifter. Specifikt för vår församling, om vi får säga det själva, är en stor portion trivsel och samarbete… samtidigt som vi längtar efter djup i vår tro. Vi har, vid efterfrågan, erbjudit katekumenatgrupp, vi samtalar om tro och gudstjänst inför varje gudstjänst, har fördjupande samtal inom hela arbetslaget och samlas till middagsbön varje tisdag till fredag. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

  • Är prästvigd för Svenska kyrkan, antal tjänsteår (få eller många) underordnat din vilja att utvecklas i tjänsten
  • Förankrad i kyrka och församlingsliv
  • Tänker dig gudstjänsten som kyrkans samlings- och sändningsplats
  • Har en god förmåga till samverkan
  • Har ett intresse för verksamhetsutveckling 
  • Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Anställningen är tillsvidaretjänst på heltid 

Tillträde 1 jan 2020 eller enligt överenskommelse

Ansök senast 10 augusti 2019

 

Välkommen med din ansökan, CV och behörighetsgivande handlingar per mail, till:

morrum-elleholms.forsamling@svenskakyrkan.se

alternativt per post till: 

Mörrum-Elleholms församling
Karlshamnsvägen 6
375 33 MÖRRUM

Märk kuvertet med: “PRÄSTTJÄNSTEN” 

Frågor om tjänsten besvaras av:

Ordförande i kyrkorådet Linda Åkesson 0734-44 04 00
Kyrkoherde Fredrik Sigurdsson 0454 – 594 01