Var finns bilden?

Nyhet Publicerad

Klicka här för att se om du känner igen bilderna

Var finns bilden? Tävlingen pågår mellan onsdag 31/3 - torsdag 8/4. 

Nedan finner du 12 bilder. Var är bilden tagen? Skicka in ditt svar på epostadress morrum-elleholms.forsamling@svenskakyrkan.se. Ange bildnummer och plats i ditt svar. Av de som har flest rätt svar, lottas tre vinnare. Priset hämtas i prästgården.