Välkommen till kyrkans öppna barnverksamhet som startar måndag 15 januari kl 08.30

Nyhet Publicerad Ändrad

Öppen vuxen/barngrupp träffas måndagar kl 08.30-11.00 i församlingshemmet. Här träffas barn från 0-6 år tillsammans med vuxen för att leka, pyssla och umgås. Fika 20 kr/vuxen och gratis för barn. Vi avslutar med gemensam sångstund/andakt. Ingen föranmälan Ledare Anna Nilsson, fritidsledare; 0454-594 07