TACK för era gåvor till diakonala hjälpkassan

Nyhet Publicerad

Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, Ty Gud älskar en glad givare. 2 Kor 9:7

TACK

vill vi säga till alla er som ger till vår diakonala hjälpkassa!
Stora gåvor som små gåvor - alla blir de till en möjlighet att hjälpa församlingsbor med det nödvändigaste i vardagen, att framör allt sätta mat på bordet. 

Ett stort tack till alla er som på olika sätt skänker en slant till församlingens diakonala hjälpkassa!