Foto: IKON

Sammanlyst gudstjänst Annandagpingst, måndag 29 maj kl 18.30 i Carl Gustafs kyrka, Karlshamn.

Nyhet Publicerad

Magnus Elmblad, Mari Sundås. Karlshamns Gospel