Foto: Johan Nilsson

Minnesgudstjänst Lördag 5 november kl 16.00 i Mörrums kyrka. Ljusmässa Söndag 6 november kl 16.00 i Elleholms kyrka.

Nyhet Publicerad

Minnesgudstjänst i Mörrums kyrka, Carina Wallace, Nina Silander. Körgrupp. Ljusmässa i Elleholms kyrka, Carina Wallace, Nina Silander. Emelie Sjögren, solist. Andakt i Kungsforsens kapell kl 14.00 fredag 4 november och lördag 5 november. Välkommen!