Information om Corona

Nyhet Publicerad Ändrad

Många känner oro över spridningen av coronaviruset, vilket är helt förståeligt. Mörrum-Elleholms församling följer händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi måste vara rädda om varandra.

Från den 12 januari 2022 gäller nya föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten om särskilda begränsningar för att förhindra covid-19.

Upp till 50 sittande besökare får delta på våra gudstjänster och kyrkliga handlingar i Mörrums kyrka samtidigt förutom präst, musiker och annan personal och inget Covid-pass krävs (vaccinationsbevis).

I Elleholms kyrka får upp till 20 sittande besökare delta på våra gudstjänster. Detta för att vi ska kunna hålla avstånd till varandra och minska smittspridningen.

Detta gäller tillsvidare och vi uppdaterar våra beslut och verksamhet efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Oavsett vad pandemin ställer till är Mörrums kyrka öppen dagtid vardagar mellan kl. 8.00-16.00 och helger mellan kl 9.00-16.00

Du kan också nå vår präst och diakon för samtal enligt följande:

Carina Wallace                            Jenny Lindholm
0454-594 01                            0454-594 08
Kyrkoherde/Präst                       Diakon