Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kyrkofullmäktigesammanträde

Nyhet Publicerad Ändrad

den 3 maj 2022 kl 19.00 i Mörrums församlingshem

Fullmäktiges ledamöter och ersättare i Mörrum-Elleholms församling, kallas till sammanträde tisdag 3 maj 2022 kl 19.00 i Mörrums församlingshem.

Ärenden enligt anslagen kungörelse och utsänd kallelse enl nedan.

/Åke Jeppsson, ordförande kyrkofullmäktige