Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kyrkofullmäktige sammanträder

Nyhet Publicerad Ändrad

den 16 maj 2024 kl 19.00 i Mörrums församlingshem

Fullmäktiges ledamöter och ersättare i Mörrum-Elleholms församling, kallas till sammanträde torsdag 16 maj 2024 kl 19.00 i Mörrums församlingshem.

Ärenden enligt anslagen kungörelse och utsänd kallelse enl nedan.

/Åke Jeppsson, ordförande kyrkofullmäktige