Foto: IKON

INSTÄLLT! -- Biskopsvisitation i Listers & Bräkne kontrakt 1-5 april

Nyhet Publicerad Ändrad

Johan Tyrberg ska under visitationen besöka alla församlingar i kontraktet för att möta församlingsbor, anställda och förtroendevalda medarbetare för att lyssna, ge råd och inspiration samt att utöva tillsyn. Vill man träffa biskopen så har man möjlighet till det, se program nedan.

Den 1 april 2014 valdes Johan Tyrberg till ny biskop i Lunds stift. Han vigdes till biskop den 24 augusti 2014 och är stiftets 69:e biskop.
Biskopens huvuduppgift är att leda och inspirera kyrkan i stiftet. Tillsammans med domkapitlet har biskopen ansvar för att kyrkans lära och ordning följs. Dessutom viger biskopen präster och diakoner till tjänst i kyrkan. Som biskop är man självskriven ordförande i stiftsstyrelsen och i domkapitlet.

BISKOP JOHAN HAR SOM VALSPRÅK VALT JESUSORDEN ”JORDENS SALT”
– Jesus säger att vi är Jordens salt. Det finns olika tolkningar av det, men vilken tolkning man än väljer är tanken att Guds folk ska blandas i omgivningen. Vi har vår kallelse att leva i världen, i samhället. Utblandade som salt, märkbara som salt. Så vill jag leva och jag vill visa vägen till ett sådant liv, säger biskop Johan.