Foto: IKON

Äntligen terminsstart för våra barn- och ungdomsgrupper

Nyhet Publicerad

Vi har nya dagar, tider och åldersindelningar så att fler barn och ungdomar kan vara med.

Juniorer (åk 3-4): måndagar kl 14.00-16.00, start 5 september
Juniorer (åk 5-6): Onsdagar kl 14.00-16.00, start 7 september
Miniorer (åk 0-2): torsdagar kl 13.00-14.30, start 15 september
Ungdomsgruppen: tisdagar kl 15.00-17.00, start 6 september

Föranmälan till alla grupperna. Ring eller sms till Anne-Mie Johnsson, 076-7720479. 
Mail: anne-mie.johnsson@svenskakyrkan.se