Minneslund

Det är en anonym gravplats och några enskilda gravvårdar finns inte utmärkta. Här finns istället en stor gemensam plats för blommor och ljus. Minneslunden är omsorgsfullt utformad för att skapa en lugn och rofylld miljö.

Kyrkogårdsförvaltningen ombesörjer gravsättningen; det finns ingen uppgift om exakt var askan satts ned. Anhöriga närvarar inte vid gravsättningen.