Minnesblad, istället för en blomma...

Vid en begravning kan du istället för att ge blommor välja att ge en gåva till en insamlingsorganisation. På församlingsexpeditionen i Mörrum-Elleholms församling kan du få ett vackert minnesblad utskrivet där ändamålet anges tillsammans med din personliga hälsning.

Prästen överlämnar sedan minnesbladet till de anhöriga i samband med begravningen. Dessutom är gåvan till glädje för de människor som får ta del av gåvan du ger. Ibland står det i dödsannonsen angivet en insamlingsorganisation de anhöriga valt ut. Ofta väljer man något ändamål för sin gåva som den avlidne själv uppfattade som meningsfullt.

Lokala ändamål som du kan ge en gåva till:

Blomsterfonden i Mörrum
Används till julblommor som varje år delas ut till de kyrkotillhöriga församlingsbor som är 80 år och däröver. Dessutom inbjuds alla kyrkotillhöriga församlingsbor som fyller 80 år, 85 år, 90 år och däröver till ett födelsedagskalas i församlingshemmet. På födelsedagen får de också ett vackert kort med en födelsedagshälsning. Församlingens kyrkotillhöriga 100-åringar uppvaktas med besök och en stor blomma.

Mörrums diakonala hjälpkassa
Används till enstaka, akuta utbetalningar till privatpersoner som har det svårt ekonomiskt. Används också till inköp av matkassar med basmatvaror som delas ut till behövande som söker församlingen och diakonen.