Konfirmation 2015-2016

Du som börjar 8:an i höst (och du som börjar 9:an men inte är konfirmerad) kommer att få en inbjudan när skolorna börjar v34. Du får brev hem och vi kommer till Norrevångskolan och informerar.

Ansvariga för konfirmandarbetet är tillbaka v33 efter semestern och är då tillgängliga för frågor.

Den 17 september kl 18.30 blir det upptakt för alla konfirmander med målsmän. Vi börjar med mässa i Mörrums kyrka sedan bir det fika och information i församlingshemmet.

Beathe Haraldsson, församlingspedagog, 0454-594 07 beathe.v.haraldsson@svenskakyrkan.se