SAMTALSGRUPP JAKOBS STEGE - Vuxen väg till tro

En plats för växande, för längtan och för tro hopp & kärlek

Start 3 september 2020 kl 17.00-18.30
Mörrums församlingshem

Steg för steg, pinne för pinne upptäcker vi den kristna tron. Varje steg är milstolpar i våra liv.

Har du frågora kontakta gärna präst Emelie Melin, 0454-594 02.
emelie.melin@svenskakyrkan.se

Vem är det för?
Katekumenatet vänder sig till vuxna i åldern 18-100+, som söker sin egen och kyrkans tro.
Vare sig du är döpt eller inte, konfirmerad, kyrkobesökare eller har varit helt ovan vid kyrkans liv, finns en plats där dina frågor och funderingar tas på allvar.

Vad händer i katekumenatet?
Du kommer ingå i en sluten grupp med människor som vill dela sina trostanker och livserfarenheter. Gruppen består utav sökare, medvandrare och en gruppledare.
Sökarna är ni som har en längtan efter att fördjupa er i er tro. Sökarnas frågor kommer vara i centrum för gruppens samtal.

Medvandrarna är kristna medmänniskor, som är villiga att dela med sig av sina egna erfarenheter vad gäller tro och livsfrågor. Ledaren håller i uppläggen och har ansvar för gruppens trygghet och trivsel.

En grupp består av 5-10 personer och gruppen präglas av lyhördhet och respekt för varandras olika sätt att tro och tänka.

Under en period som sträcker sig över två terminer, kommer gruppen vandra tillsammans på vägen mot större fördjupning, kunskap och personligt relation till Gud. Vi kommer fira 4 gemensamma gudstjänster under perioden, som var markera ett steg på vår väg.

Alla är vi ofärdiga i vår tro- och livsvandring, men tillsammans kan vi inspireras, berikas och växa i tro, hopp och kärlek.

 

 

 

Välkomnandets tid
Denna korta period är en introduktionstid och gruppen är än så länge öppen. Vi får bekanta oss med varandra, berätta om vad som rör sig inom oss och se om katekumenatet är något för oss.

Denna period avslutas med en välkomnandets gudstjänst, där den som vill ingå i gruppen välkomnas av församlingen som katekumen (grekiskt ord som betyder ”den som tar emot undervisning”). Ledaren tar emot sökarnas frågor och önskan om samtalsämnen. Nu stängs gruppen. 

Växandets tid
Under denna period kommer gruppen att samtala om den kristna trons fundament och vi delar våra egna erfarenheter och livsberättelser. Perioden avslutas med kallelsegudstjänsten, där gruppen får bekräfta Guds kallelse i sina liv. Samtalen tar upp frågorna som gruppens sökare vill tala om. 

Fördjupningens tid
Denna period är en fördjupning på det personliga planet, för vad kristen tro kan innebära i det egna livet. Tiden är en förberedelse för dop, konfirmation eller dopaktualisering för dem som redan är döpta och konfirmerade.

Bekräftelsegudstjänsten äger rum vid påsken, som genom kyrkohistorien traditionellt har varit tiden, där sökare av kristen tro välkomnades och togs upp i kyrkans liv.

Sändningens tid
Vi träffas en gång efter påsk för att utvärdera tiden som varit. Vad har det betytt för oss att göra denna resa? Vad vill vi göra nu? Hur kan vi använda våra gåvor i tjänst för Gud? Vi inbjuds dessutom, tillsammans med stiftets övriga katekumener, att delta i en sändningsgudstjänst i Lunds domkyrka (i maj månad), där katekumenerna får träffas och även samtala med Lunds stifts biskop.