Har du en stund över?

Vill du satsa lite av din tid för frivilligt arbete i Mörrum-Elleholms församling?

Församlingens utåtriktade arbete bland dess invånare är ett av våra viktigaste uppdrag som kyrka.
Att finnas till hands när ensamhet, sjukdom eller sorg drabbar.
Att erbjuda mötesplatser, besök och stöd på olika sätt.
Att vara en del av våra barns och ungdomars positiva uppväxt. Men det är inte ett uppdrag som enbart de anställda i församlingen kan göra, utan det behövs många frivilliga för att möta församlingsbornas behov.
Hör av dig om du tror att detta är något för dig.
Vi skulle bli jätteglada för fler medarbetare, vårt kristna arbete blir rikare ju fler vi är som hjälps åt.
Nedan presenteras några av de verksamheter som vi har och behöver dig i:
□ Ledare i barn- och ungdomsarbetet
□ Besöksgrupp
□ Diakonigrupp, Soppkokning
□ Kyrkkaffe
□ Gudstjänstvärd
□ Internationella gruppen

Varmt välkommen!