Askgravplats

På Mörrums kyrkogård finns det tre stycken askgravplatser.

Askgravplatsen är en utveckling av urngravar och är en gravplatstyp med begränsad gravrätt avseende gravanordning, utsmyckning och skötsel. Den första upplåtelsen är 25 år, därefter förlängs upplåtelsen vid nästa gravsättning så att det alltid skall vara 25 år från den som är sist gravsatt. I varje grav får man plats med en till fyra urnor, Församlingen tar i samband med upplåtelsen ut en avgift som innebär, del i gravmonument och skötsel av askgravplatsen i 25 år samt namnplatta i metall inkl gravering och montering. Vid förlängning av gravrätten i samband med ny gravsättning tas en avgift ut för namn och för skötsel för de år som tillkommer så att det alltid är 25 års gravrätt från den senaste begravd.

Kyrkogårdsförvaltningen vårdar askgravplatsen och svarar för plantering samt borttagning av vissna blommor och ljusrester.

Gravsättningen sker tillsammans med anhöriga som vill medverka och vid lämplig årstid.

Vid varje grav finns en större natursten på vilken namnbrickan fästs. På brickan ryms ett till fyra namn. Materialet till namnbrickan är brunoxiderad aluminium och tillhandahålls av församlingen. På varje grav finns en vashållare med vas och en ljuslykta. Därutöver finns det gemensamma ljus- och vashållare som övriga besökare kan använda. Man får inte använda egen vas eller ljuslykta och endast smycka med snittblommor och ljus. En enkel vinterdekoration får sättas i vashållaren. Övrig information ges av kyrkogårdsförvaltningen.