Foto: I Forsberg

Vita Björn parken - Varför står det en totempåle i parken ?

Morasonen Krång Olof Erickson indianhövdingen Barth Arkell (Vita björn) skänkte Vita björn parken till barnen i Mora 1951

Krång Olof Erickson - Barth Ar Kell - Vita björnen

Olof föddes 1864 i Öna by och växte upp i ett mycket fattigt hem. Han läste äventyrsskildringar, bl a om guldgrävare, och började drömma om att själv bege sig ut i världen och söka lyckan. När hans äldre syster Anna begav sig till Norrköping, för att söka arbete följde Olof henne, med förhoppning att påbörja sin drömresa till Australiens guldfält.

Endast 12 år gammal blev han skeppsgosse på en dansk brigg. Sedan jobbade sig Olof fram på olika skepp och lärde sig bemästra hav och båtar. Hans drömmar om guld infriades aldrig trots hans tappra försök i Australien, Nya Zealand och Alaska.

Efter att ha jobbat längs Californiakusten en period sökte sig Olof norrut till en plats som mer liknade hans hemtrakt Dalarna. Han hamnade i staden Seattle, som var under kraftig expansion, och bestämde sig för att där skaffa sig en trygg punkt i tillvaron.

Vita Björn

Han ville anlägga ett eget samhälle och slog sig ner i södra Washington, där det ännu fanns orörd mark. Olofs område gränsade till Quillayute-indianernas reservat. Han kom snart på god fot med indianerna, och de blev till ömsesidig hjälp för varandra.

Genom upprättandet av en handelsstation blev Olof mellanhand vid indianernas försäljning av skinn. I utbyte arbetade indianerna med varutransporten sjöledes. Samhället växte och fick namnet Mora. Vägar anlades och postförbindelse upprättades. Orten fick t.o.m ett hotell, Hotel Mora.

Olof som nu bildat familj flyttade 1910 till Port Angeles för att barnen skulle få ut utbildning. Han fortsatte med affärsverksamhet och bidrog ekonomiskt med att bilda The Washington State Bank och sparbanken i staden. Olof arbetade sig upp och innehade flera högre tjänster däribland president och VD för Port Angeles Savings & Loan Association.

Det goda förhållandet till indianerna bekräftades 1923, då Quillayute stammen utsåg Olof till hövding med namnet Barth-Ar-Kell, som betyder Vita Björnen.

K.O Erickson var en man med oerhörd viljestyrka, inga hinder var oöverkomliga för honom. Våren 1954 gravsattes han i sin födelseort Mora.

 

TOTEMPÅLE 

Figurerna föreställer släktens anfäder och skyddsandar. Totempålen kommer från Quileute-indianerna på USA:s västkust, den trakt som var den enda där totempålarna ursprungligen stod.

Denna totempåle är således historiskt helt korrekt även om den är så pass sen i tiden att symbolerna förvanskats en aning och färgerna är inte ursprungliga. När Vita Björnen skänkte pålen till Vita Björn parken medföljde en beskrivning av symboliken:

 

Totempåle Vita Björn parken
Totempåle Vita Björn parken Foto: Ingegerd L Forsberg

ÖRNEN - skyddsanden som vakar mot Quileute-stammens fiender.

URMODERN - hon som skapat stammen och gjort den stark och mäktig. I famnen har hon sin dotter som lärs upp att följa moderns spår.

FRÅGGA - symbol för grödan som är hjälpen till livets bevarande i goda och onda dagar.

VITA BJÖRNEN - som hjälpt stammen i farofyllda stunder och blivit vald till stammens hövding.

ANKAN - symbol för hävdatecknaren /konstnären som bevarar stammens hjältedater från släkte och därigenom också en symbol för historien.

 

 

 

Krång Olof Erickson, Barth Ar Kell, Vita Björnen
Krång Olof Erickson, Barth Ar Kell, Vita Björnen Foto: okänd

Morasonen Krång Olof Erickson indianhövdingen Barth Arkell (Vita björn) skänkte Vita björn parken till barnen i Mora 1951

Utelek i Vita Björn parken, barn i vuxet sällskap

Alla är välkomna att leka i parken. Men all aktivitet i parken är alltid på egen risk.

Parklek i Vita Björn parken tillsammans med Mora kommuns öppna förskola

under vår, sommar och höst (ibland även under vinterveckor)