Venjans kyrkogård

Hösten 1995 blev en ny kyrkogårdsdel klar som ligger mellan Limavägen och prästgården. Kyrkogården ligger vackert i sluttningen ner mot Vanån.

På den nya delen finns minneslunden. Genom lunden rinner en liten bäck ut i en större damm. Den nya kyrkogårdsdelen har en areal av 9500 m².

Kyrkogården i Venjan ligger på en liten höjd mellan Vanån och den lilla sjön Kyrktjärn. Den är omgiven av en mur av sandsten. Arealen på den trekantigt utformade kyrkogården är nära 6000 m² med ca 300 belagda gravplatser.