Våmhus kyrkogård

Våmhus kyrkogård ligger i en svag sluttning mot öster, med utsikt över bygden med Orsasjön i sydöst. Den närmaste omgivningen utgörs av åkrar och ängar samt en skogsdunge i sydöst

Våmhus var en egen församling fram till 1989. Kyrkogården har idag ca 700 gravar där strävsamma Våmhusbor, självägande bönder med hustrur och barn vilar Den äldsta gravvården är daterat 1873. I öster finns det en minnessten som restes 1973 på gamla Kapellplatsen. Inskriptionen lyder: ”Gamla Kapellplatsen 1635-1794 Till minne av fädernas gärning”

Det finns även en stor gravvård över byggmästare Anders Diös (1891-1986), med porträttreliefer i brons föreställande Diös själv och hans hustru Lisa. Relieferna utfördes av Arvid Backlund 1965.

 Den ursprungliga kyrkogården anlades under 1790-talet och har utvidgats efterhand. Den senaste utvidgningen anlades 1992-1993 och finns i sydöst utanför stenmuren och det egentliga kyrkogårdsområdet. Inom det nya området finns askgravplatser och en minneslund.

Den äldre delen är 10000m² och den nya delen är ca 4200m²

 Väster om kyrkan och kyrkogården ligger nya församlingshemmet som kallas Änglagården. I den lilla parken mellan kyrka och församlingshem finns en bronsbyst på granitsockel, föreställande bussbolagsdirektören (han grundade USA:s berömda Greyhoundbussar)och donatorn Eric Wickman (1887-1954). På sockeln finns en stiliserad buss. Bysten utfördes av Arvid Backlund 1968.

Här finns flertalet 360 graders bilder över Våmhus kyrkogård