Våmhus kyrkogård

Våmhus kyrkogård ligger i en svag sluttning mot öster, med utsikt över bygden med Orsasjön i sydöst. Den närmaste omgivningen utgörs av åkrar och ängar samt en skogsdunge i sydöst

Det finns en parkeringsplats samt personal- och förrådsbyggnader. På den gamla kapellplatsen restes en minnessten 1973. Inskriptionen lyder:

"Gamla kapellplatsen 1635-1794
Till minne av fädernas gärning"

På kyrkogården finns en bronsbyst på granitsockel, föreställande bussbolagsdirektören och donatorn Eric Wickman (1887-1954). På sockeln finns en stiliserad buss. Bysten utfördes av Arvid Backlund 1968.

Det finns också en stor gravvård över byggmästare Anders Diös (1891-1986), med porträttreliefer i brons föreställande Diös själv och hans hustru Lisa. Relieferna utfördes av Arvid Backlund 1965.

Gravvårdarna är huvudsakligen stående och låga. Den äldsta är daterat 1873.

Den ursprungliga kyrkogården anlades under 1790-talet och har utvidgats efterhand. Den senaste utvidgningen anlades 1992-1993 och finns i sydöst utanför stenmuren och det egentliga kyrkogårdsområdet. Hittilldags är endast ett fåtal gravplatserna här belagda.

Inom det nya området finns även en liten minneslund anlagd. Minneslundsområdet är närmast trekantigt, omgärdat av en asfalterad gång, och huvudsakligen belagt med naturgräs. Det finns en liten rund damm med en låg fontän.