Valnämndens ledamöter och ersättare 2022 och 2018-2021

I var församlings ska det finnas en valnämnd med ansvar för kyrkovalets genomförande.

presidiet; ordförande och vice ordföranden under 2022:

1.     Per Ericson (BA), ordförande
2.     Peter Helander (C), 1:e vice ordförande
3.     Jons Ingemar Larsson (S), 2:e vice ordförande

Ledamöter 2022                                  Ersättare 2022

1.     Jons Ingemar Larsson (S)            Eva Johansson (S)

2.     Per Ericson (BA)                          Helen Ekstam (BA)

3.     Peter Helander (C)                       Torbjörn Ulriksen (C)

4.     Lars Olsson (KR)                         Göran Granström (KR)

5.     Bengt Larsson (POSK)                Mats Andersson (POSK)

6.     Pär Dalkvist (SD)                         Lasse Jansson (SD)

7.     Maria Olofsson (ViSK)

Valnämndens ledamöter och ersättare 2018-2021

Ericson, Per (BA)                       Ordförande
Hed, Karin (C)                            Vice ordförande
Larsson, Jons Ingemar (S)         Vice ordförande

Frödin, Margareta (POSK)         Ledamot

Olsson, Lars (KR)                        Ledamot

Andersson, Mats (POSK)          Ersättare

Ferm, Billy (C)                            Ersättare

Jannesson Sjöberg, Carina (BA)Ersättare

Johansson, Eva Mariann (S)      Ersättare

Göran Granström (KR)               Ersättare