Valda revisorer, 2022-2025

Utöver den auktoriserade revisor ska två revisorer med ersättare väljas för att granska verksamheten inom församligen.

KO 48 kap 2§:  Kyrkofullmäktige ska utse en auktoriserad revisor för att granska


 Valda revisorer för mandatperioden 2022-25:

Ordinarie                                                  Ersättare

1.     Bigitta Sohlberg                           Bengt-Åke Rehn

2.     Hans Göran Åhgren                     Anders Nöjd