Urnnedsättning

Ca 2 veckor efter begravning är kremeringen gjord. Då går det bra att ringa till oss på kyrkogårdsexpeditionen för att boka tid för urnsättning. Fast kom ihåg att det är ingen brådska – urnan får förvaras hos oss upp till 1 år efter kremationen.

Vanligast är att anhöriga kommer till expeditionen vid St Mikaels kapell och hämtar urnan i vårt fina urnrum. Sedan går man ut till sin gravplats med urnan och sänker ner den. Urnan är försedd med band som underlättar nedsättningen. Bandet behöver ni inte avlägsna från urnan.

Är det så att Ni önskar vaktmästare som följer med Er så finns det möjlighet att ordna det på torsdagar och fredagar i anslutning till våra begravningstider.

Gäller det urnnedsättnig i Venjan, Sollerön, Våmhus, Ulvsjö, gamla Kyrkogården eller i Oxberg brukar vaktmästare ställa urnan vid aktuell grav alt. att anhöriga får hämta urnan i sakristian. Detta bestäms när ni ringer och bokar tid.

Kom ihåg att:

Efter urnsättning gräver våra vaktmästare igen graven och gör snyggt så fort anhöriga lämnat platsen.

Vill Ni ha präst med vid urnsättning går det bra att boka detta på Andreasgården (tfnnr             0250-55 2900).

Det finns inga regler för hur en urnsättning ska gå till. Ni får själva utforma den stunden, det kan vara med eller utan blommor. Kanske vill ni sjunga eller spela något? Den avlidne kanske hade en favoritdikt eller vers som ni känner till?