Ulvsjö klocktorn, lingonris, folksamling, musikanter
Foto: okänd

Ulvsjö klockstapel

Året var 1931. Ulvsjö, 90 km från Mora, men tillhörande kommunen, fick sin klocka uppsatt i stapel och invigd 1931. Vid den nya begravningsplatsen.

 

Kyrkklockan

Erik Axel Karlfeldt har en speciell koppling till den avlägset belägna morabyn, nio mil från kyrkan i centrum. I Ulvsjö finns kyrkklockan med skalden Erik Axel Karlfeldts sista publicerade dikt, som inskription på kyrkklockan från 1931.

Dikten som nu finns på klockan var det sista som Karlfeldt skrev och dikten publicerades först 1932. Men redan den 26 juli 1931 när begravningsplatsen med sin lilla klockstapel invigdes så fanns dikten på klockan. Karlfeldt avled den 8 april 1931.

På klockan är det inristat:
Här där vallfartsvägen gick fram, ur skogarna tiomila,
här där myren vart vall mellan fjäll och sjö,
här vill jag höja min röst och bjuda till pilgrimsvila
dem som med Herranom gå, dem som med Herranom dö.

 

Ulvsjö kyrkklocka
Ulvsjö kyrkklocka Foto: okänd

Invigning av klockan 1931

På första bilden nedan transporteras klockan från skolan på släde bort mot nya begravningsplatsen. Utmed den dåtida vägen. Prosten Hillerström höll i ceremonin. Moraläkaren Helling med fru Agda var med i organisationskommittén liksom lärarinnan Elise Olofson. På andra bilden är klockan upphängd och klar för ringning. Stapeln blev senare inklädd och ståtar idag röd och fin.

På klockan är det inristat:
Här där vallfartsvägen gick fram, ur skogarna tiomila,
här där myren vart vall mellan fjäll och sjö,
här vill jag höja min röst och bjuda till pilgrimsvila
dem som med Herranom gå, dem som med Herranom dö.

// källa: facebook Du vet att du är från Mora när

Kyrkklockan transporteras på släde från skolan mot nya begravningsplatsen.
Kyrkklockan transporteras på släde från skolan mot nya begravningsplatsen. Foto: okänd
Byggande av Ulvsjö klocktorn 1931
Byggande av Ulvsjö klocktorn 1931 Foto: okänd