SKUM - Svenska Kyrkans Unga i Mora

En öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

Svenska Kyrkans Unga i Mora - SKUM, är en ideell förening av, med och för unga i Svenska kyrkan.
Vi vill vara en förening där unga möts i tro och tvivel, där mässan och sökandet efter mening och tro står i centrum. En plats där man får vara den man är. En gemenskap där du blir sedd och respekterad som den du är.

Välkommen du också!

Syftesparagrafen
§ 1 SYFTE Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Intresserad att veta mer kontakta:

 

Dalle Dahlgren

Dalle Dahlgren

Svenska kyrkan i Mora

Församlingspedagog