Foto: Alex Giacomini /Ikon

SKUM - Svenska Kyrkans Unga i Mora

Umgänge, lekar, fika, samtal, upplevelser och allt annat livsnödvändigt för ungdomar 15-20år

Vi träffas på Andreasgården i Mora på onsdagar kl. 17.00-20.00

Tre spår:

Action - fartfyllt
Chill - lugnare
Deep - vi samtalar kring tro och liv

 

En öppen gemenskap av unga människor 15-20år som vill upptäcka och dela kristen tro.

Svenska Kyrkans Unga i Mora - SKUM, är en ideell förening av, med och för unga i Svenska kyrkan. Medlemsskap gäller för ett kalenderår (ingen kostnad)

Vi vill vara en förening där unga möts i tro och tvivel, där mässan och sökandet efter mening och tro står i centrum. En plats där man får vara den man är. En gemenskap där du blir sedd och respekterad som den du är.

SKUM är öppet och man kommer när man kan, till vissa aktiviteter som t.ex. utflykter så behöver man anmäla sig, men för det mesta behövs ingen anmälan.

Vid varje terminsstart delas ett program ut med olika planerade akriviteter.

Välkommen du också!

Syftesparagrafen
§ 1 SYFTE
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.