Sjukhuskyrkan Mora lasarett

Sjukhuskyrkan är till för dig: Som är patient. Som är närstående. Som arbetar på lasarettet. Sjukhuskyrkan och expeditionen finns på plan 2 Trappa B

På Mora lasarett arbetar sjukhusdiakon Lena Pettersson måndag-torsdag 09.00-16.00 samt kan nås på telefon eller mail.

Sjukhusdiakon står i dörren in till Sjukhuskyrkan vy från korridoren
Sjukhuskyrkan och expeditionen finns på plan 2. Foto: Ingegerd Lovar Forsberg

Telefon: 0250-55 29 22
E-post: lena.pettersson3@svenskakyrkan.se

Andaktsrummet som är öppet dygnet runt är stort och ljust med en rymlig läshörna för stora som små. Skrivbord, olika sittplatser, lite leksaker och gosedjur.   

rum med vinröda sittplatser kring ett bord , skrivplats samt litet altare
Sjukhuskyrkan Mora Lasarett Foto: Ingegerd Lovar Forsberg

Sjukhuskyrkans symbol är en blomma innesluten i ett kors.
Blomman växer som ett skott på en avbruten stam och vill vara en symbol för liv och kraft, för tron och uppståndelsen. Ur det brustna , ur det avbrutna kan något nytt växa fram.

Symbolen vill tala trons, hoppets och kärlekens språk också där sjukdom, död och sorg finns. Den står för en tro på att kärleken finns också i det som är svårt och att livet kan finna en ny väg till blomning där den gamla brutits av.

Om Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är en resurs på Mora lasarett och finns till för dig som är patient, närstående och personal genom samtal och stöd. En utomstående samtalskontakt kan ge stöd och avlastning.

Sjukhuskyrkan vill möta var och en på lika villkor för att vara ett stöd i livets skiften. De grundläggande livsfrågorna delas av alla människor. Samtalen tar sin utgångspunkt i det DU vill tala om. Samtalen kan handla om sjukdom och lidande, hopp och vanmakt, liv och död, tro och tvivel, glädje och sorg – vadhelst som är angeläget för DIG…

Sjukhuskyrkans anställda har tystnadsplikt och för inga journaler. Om du så önskar, kan sjukhuskyrkan förmedla kontakt med företrädare för andra trossamfund än de kristna.

Exempel på Sjukhuskyrkans uppgifter: 

  •  Enskilda samtal och själavård.

  •  Krisstöd vid akuta händelser.

  •  Sorgebearbetning

  •  Andakter.

  •  Samtal, handlednings- och reflektionsgrupper för personal.

  •  Utbildnings- och fortbildningsinsatser för personal.

 

läs mera om Sjukhuskyrkan på sjukhuskyrkan.se