Siknäs kyrkogård

Den sydligaste kyrkogården ligger på en udde i Gävundasjön. Här finns det 223 belagda gravplatser med en äldre, traditionell del samt en nyare del med gravplatser runt stora gamla tallar vilka är inramade med ljung och lingonris. Minneslunden ligger längst ut på udden mot sjön.

Här finns det en 360 bild för Siknäs Kyrkogård

Kyrkogården är liten men mysig och ligger längst med väg 26. Kyrkogården anlades 1911 och kyrkan stod klar 1939. Anledningen till att det gjordes var att de som bodde i Siknäs ansåg att det var för långt till Venjan och ville därför ha en egen kyrka och kyrkogård. Storleken på kyrkogården är ca 7500m²