Siknäs kyrkogård

Den sydligaste kyrkogården ligger på en udde i Gävundasjön. Här finns det 223 belagda gravplatser med en äldre, traditionell del samt en nyare del med gravplatser runt stora gamla tallar vilka är inramade med ljung och lingonris. Minneslunden ligger längst ut på udden mot sjön.