Prästgården Venjan

Lokal för ca 50 personer fördelat på tre parallella rum.