Präster, musiker, diakoner och pedagoger

Kontaktuppgifter till personal i kyrkans kärnverksamhet

Präster

Anna  Björk

Anna Björk

Svenska kyrkan i Mora

Kyrkoherde

Karolina Pernling

Karolina Pernling

Svenska kyrkan i Mora

Präst

Lena Budh

Svenska kyrkan i Mora

Präst

Anneli Westman

Svenska kyrkan i Mora

Präst

Vakant tjänst

Svenska kyrkan i Mora

Präst

Musiker

Ulrika Ryssmats

Ulrika Ryssmats

Svenska kyrkan i Mora

Kyrkomusiker, Organist

Eva-Maria Rummo Engström

Eva-Maria Rummo Engström

Svenska kyrkan i Mora

Kyrkomusiker, Kantor

Jenny Halvarsson

Svenska kyrkan i Mora

Kyrkomusiker, Kantor

Katarina Brodin

Svenska kyrkan i Mora

Kyrkomusiker

Diakoner

Lena Abrahamsson

Lena Abrahamsson

Svenska kyrkan i Mora

Diakon

Lena Pettersson

Lena Pettersson

Svenska kyrkan i Mora

Diakon, Sjukhuskyrkan

Cecilia Gullholm

Cecilia Gullholm

Svenska kyrkan i Mora

Diakon

Pedagoger

Dalle Dahlgren

Dalle Dahlgren

Svenska kyrkan i Mora

Församlingspedagog

Sara Berglund

Sara Berglund

Svenska kyrkan i Mora

Kyrkopedagog, Barn/ungdomsledare

Eva Ädling-Persson

Eva Ädling-Persson

Svenska kyrkan i Mora

Barn/ungdomsledare

Vicky Collin

Svenska kyrkan i Mora

Barn/ungdomsledare

Ewa Södersten

Svenska kyrkan i Mora

Församlingsassistent

Jenny Axelsson

Svenska kyrkan i Mora

Pedagog

Ludwig Fontanac Rytter

Svenska kyrkan i Mora

Verksamhetsutvecklare

Emelie  HP Holm

Emelie HP Holm

Svenska kyrkan i Mora

Barn/ungdomsledare, Tjänstledig