Oxbergs kapell

2,5 mil norr om Mora längs vägen mot Evertsberg och Sälen finns Oxbergs kapell. Kapellet används i dag för bl a dop, begravningar, gudstjänster, luciafirande, julotta och musikevenemang.

Kapellet är också en populär vigselplats. Genom att det går att ordna såväl bröllopsmiddag som övernattning i byn kan Oxberg vara ett intressant alternativ för dem som går i giftastankar!

Vid bokningar av kyrkliga handlingar, studiebesök m m kontakta församlingsexpeditionen i Mora, tfn 0250-55 2900

En välvårdad begravningsplats finns i närheten av kapellet.

 
Oxbergs kapell är byggt av invånarna i Oxbergs och Gopshus byar. Ett enkelt rektangulärt bönehus uppfördes omkring 1720. Först år 1938 överlämnades kapellet till Mora församling. Den senaste mer genomgripande restaureringen genomfördes 1966, då bland annat en ny
sakristia uppfördes och interiören ommålades.

Mer information om kapellet hittar du också på Oxbergs hemsida.

Vill du läsa mer?
Detta var ett utdrag ur "Kyrkorna i Mora"
Författare: Mats Bergman
Utgivare: Riksantikvarieämbetet m fl
Tryck: Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1984