Nya kyrkogården, Mora

Nya begravningsplatsen ute på Broåkern kallas även Heliga korsets udde.

Begravningsplatsen består av 4 avdelningar, utbyggda under olika tidsperioder. Området ligger på en udde där Österdalälven och Orsasjön flyter samman.

Begravningsplatsen har en total på 80000 m2 och med ca. 5000 belagda gravplatser.

På avdelningen Korsudden finns Minneslunden som ligger i en sänka närmast älven.

Begravningskapellet S:t Mikael och krematoriet invigdes 1954 och ligger längst upp på den äldsta avdelningen.