man står framför mora kyrka och ler medans han pekar med hela handen mot kyrkan
Foto: bonniernewslocal.se

Mora Diakoni AB (svb)

Arbetsintegrerat socialt företag, ASF Mora församling

Socialt företagande

Mora församling vill vara en betydande samhällsaktör och arbetar ständigt med att utveckla diakoni och mission. Vi har bl.a. startat ett eget arbetsintegrerande
företag med fokus på att stärka till egenmakt för deltagare och anställda.

Beslut

Kyrkorådet 2022-05-12 beslutade §73, att starta ett ASF, Aktiebolag

Som ett led att utveckla diakoni och mission i Mora församling behöver ytterligare steg tas för att skapa plats för människor som står långt från arbetsmarknaden. Samtidigt kan kostnader för Mora församling hållas nere då det egna bolaget kan anlitas för olika typer av uppdrag. Församlingen kan genom ett ASF-företag nå och förbättra levnadsvillkoren för utsatta grupper som annars inte nås av församlingens arbete. 

Arbetsintegrerat sociala företag, ASF, driver näringsverksamhet, det vill säga producerar och säljer varor eller tjänster. Till skillnad från andra företag har de som övergripande ändamål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv; människor som av olika skäl har svårt att få eller behålla ett arbete. 

Ett arbetsintegrerat socialt företag ska: 
-    Ha som syfte att integrera människor i arbetsmarknad och samhälle.
-    Sälja varor och tjänster till kunder (främst Mora församling samt
      kyrkogårdsförvaltningen) vilket kan handla om tjänster såsom;
      cafeverksamhet; odling; syarbete; kontorstjänster eller andra verksamheter
      som de anställda har kunskap om samt arbetsrehabiliterande tjänster som
      arbetsträning och liknande till kommunen och Arbetsförmedlingen.
-    Vara organisatoriskt fristående, det vill säga drivas i form av ett eget företag.
-    Skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller liknande.
-    I huvudsak återinvestera sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.

länk till kyrkorådets beslut

Vision - Mål

Det övergripande uppdraget för församlingens diakonala verksamheter är att vara med och skapa ett gott och hållbart samhälle.  Att lokalt inom Mora kommun och församling bli en länk emellan och skapa förutsättningar för anpassade anställningar där människors fulla potential tas till vara är vår vision.

Målet är att inom 3-5år ha skapat anpassade anställningar för minst 10 personer ur målgruppen inom minst tre olika verksamhetsgrenar. Vår huvudsakliga ambition är att arbeta gentemot kunder i vårt närområde men är på sikt öppna för utveckling av affärsidéer som t.ex. kan säljas till hela Svenska kyrkan. Mora församling är på många sätt en stark aktör och starkt varumärke. Inom Svenska kyrkan som helhet finns också stor erfarenhet av att möta de aktuella målgrupperna på olika sätt. 

Att församlingen är ägare av bolaget och därigenom kan gynna verksamheten genom t.ex. tillgång till lokaler, personal, fordon mm är en stor fördel. För arbetstränings- platserna är det en fast prisnivå per plats från såväl kommunen som arbetsförmedlingen som bedöms ge kostnadstäcking för de uppdragen, men ingen vinst.

Startade tjänster inom Diakoni AB

  • Klädbutik för second hand i Företagshuset på Sollerön blev den första verksamheten som startade december 2022. Klädbutiken tar tacksamt emot hela och rena kläder till Mora församlings sociala arbetsmarknadsprojekt på Sollerön. Inlämning sker i markerad lucka i ladan vid prästgården på Sollerön.

  • Lokalvård till externa kunder

  • Odling av grönsaker

  • Vaktmästaruppdrag till externa kunder

Välkommen att höra av dig.