logo röd botten som en färgklick på den i vit text Messy , gul text church
Foto: press

Messy Church - en lite rörigare kyrka mitt i vardagen

Ungefär en gång i månaden möts barn och vuxna till Messy Church. En lite ”Rörigare Kyrka” mitt i vardagen. Vi utforskar liv och tro genom att skapa tillsammans!

Ungefär en gång i månaden möts barn och vuxna till Messy Church.
En lite ”Rörigare Kyrka” mitt i vardagen. Vi utforskar liv och tro genom att skapa tillsammans! Med sång, drama, lek, färg, samtal och små utflykter runt kyrkan. Oftast utomhus, så kläder efter väder! Vi avslutar med en enkel andakt och äter något gott tillsammans. Passar alla åldrar! Ingen kostnad.

VAD ÄR egentligen MESSY CHURCH?

Vad gör ni?

Vi umgås och utforskar livets små och stora mysterier genom lek, musik, överraskningar och ibland små utflykter. Ibland är vi utomhus, så kläder efter väder. Vi brukar avsluta med en enklare måltid.

Vem är Messy Church till för?

Människor i alla åldrar! Det är blandningen av människor som gör det kul.

Hur anmäler jag mig och vad kostar det?

Ingen anmälan och ingen kostnad.

Behöver jag tro på Gud?

Hit är du välkommen som du är och vi har gott om plats för både tro och tvivel.

När och var hittar jag Messy Church i Mora församling?

I Masen och i kalendariet på vår hemsida. svenskakyrkan.se/mora/kalender--veckoannons

Varför heter det Messy Church på engelska?

Det är ett koncept som startades i England som ett vardagsalternativ till den traditionella söndagsgudstjänsten. De kallade det för Messy Church för det är ok om det blir lite rörligt och rörigt. Nu finns Messy Church på många ställen i Svenska kyrkan och har funnits i Mora församling i 3 år.

 

”Messy Church är ett sätt att samla människor i alla åldrar och låta dem tillsammans få uppleva vad det innebär att vara en del av den kristna gemenskapen utanför söndagsgudstjänsten. 

Genom Messy Church försöker vi vara en tillbedjande gemenskap av alla åldrar, som har Jesus i centrum och som visar kristen gärstfrihet-vi ger människor en möjlighet att uttrycka sig kreativt, att sitta ner tillsammans och äta en måltid och ha roligt inom den kyrkliga kontexten”  ( från boken Messy Church , författare: Lucy Moore)

Tycker du det här låter spännande för dig, din famiilj och dina vänner.? 
Kom och ta gärna med dig fler. Välkommen både gamla och nya, unga som gamla och alla däremellan till våra Messy Church samlingar.

se kalender för aktuell information