Kyrkorådets ledamöter och ersättare 2022-2025

presidiet; ordförande och vice ordföranden under mandatperioden 2022-2025:

1. Anna Hed (C), ordförande

2. Brita Maria Nordström (POSK), 1:e vice ordförande

3. Jons Ingemar Larsson (S), 2:e vice ordförande

Ledamöter                                            Ersättare

1.     Jons Ingemar Larsson (S)            Ingela Derkert (S)

2.     Anna Bength (S)                          Olle Erlands (S)

3.     Eva Johansson (S)                        Per Göransson (S)

4.     Fredrick Bernhart (S)                   Anna-Riekje Niburg (S)

5.     Per Ericsson (BA)                        Helen Ekstam (BA)

6.     Anna Hed (C)                               Karin Hed (C)

7.     Torbjörn Ulriksen (C)                  Peter Helander (C)

8.     Billy Ferm (C)                             Bengt Larsson (POSK)

9.     Lilian Asp (POSK)                       Mats Andersson (POSK)

10.  Brita Maria Nordström (POSK)   Margareta Frödin (POSK)

11.  Lars Olsson (KR)                         Göran Granström (KR)                

12.  Lasse Jansson (SD)                      Pär Dalkvist (SD)