Klockstapel Nya kyrkogården
Foto: Ingegerd L Forsberg

Klockstapel Nya kyrkogården