vy över klockstapel rödmålad med grönt koppartak en sommardag
Foto: Ingegerd L Forsberg

Klockstapel Mora

Klockstapeln uppfördes efter tombranden mellan åren 1671-73. Stor Lars Jönsson från Noret. Klockstapeln blev uppförd på den plats där den står idag efter att tidigare ha stått ”för wästra ändan på Kyrkan”. Var klockstapeln stått före 1581 vet man inte, men sannolikt är att den stått på ett område som kallats Stapulsåkern, norr om kyrkan.

Klockstapelns framväxt 

  • Storklockan göts första gången 1484 och bär Sten Stures namn. Storklockan satt i stapeln till 1581, då den flyttades till det nybyggda kyrktornet.

  • 2 augusti 1658 härjades kyrkan av vådeld.

  • 1660 rämnade storklockan och fick gjutas om.

  • 1671 brann kyrktornet åter och återuppfördes 1673, samtidigt som den nuvarande klockstapeln byggdes.

  • Klockorna göts om 1762 vid Bastubacksnabben av klockgjutaren Rockman. Mellanklockan bär in­ skriften "Akta liv och frihet lika".  Samtliga tre klockor är stämda i tre­ klang.

  • Byggnaden blev 1832 beklädd med spån. Äldre spånbeklädnad kan ses på norrsidan.

  • Taket är av koppar och lagt 1887.

Källa: "Kulturmiljöer i Mora" av Anders Romson och Barbro Barwing 2021 

 

 

 

klockstapel i Mora. Anders Zorns gravmonument syns hitom mitt i bilden. Vasaloppsmålet byggs upp till höger om klockstapeln
klockstapel i Mora. Anders Zorns gravmonument syns hitom mitt i bilden. Vasaloppsmålet byggs upp till höger om klockstapeln Foto: Ingegerd L Forsberg

I klockstapeln hänger tre stycken klockor, vilka sedan 1956 rings elektroniskt. Innan ringdes klockorna av klockare som med fara för sitt liv ringde i klockorna – se bilder nedan.