Kättbo kapell

Kättbo kapell är Västerås stifts enda privat ägda kapell, det ägs av Jordägarna i Kättbo.

Kättbo kapellet är beläget på en höjd inom Kättbo by, omgivet
av gammalt odlingslandskap och med milsvid utsikt runtom över omgivande sjösystem och skogar. En slingrande väg leder upp från byn till kapellet. Invid kapellet växer björkar.

Kättbo kapell är byggt 1805 av byborna i Kättbo. Efter en förfallsperiod i slutet av 1800-talet restaurerades kapellet 1918-19. Det är en rektangulär timmerbyggnad med ett litet vapenhus i norr. Fasaderna är klädda med gråvitmålad locklistpanel. Taket är brutet med valmade gavelspetsar. Ny ytterpanel och ett nytt tak 1982. Invändigt har kapellet tredelat tak och väggar klädda med omålad pärlspåntspanel. Altarbordet är från 1797 och predikstolen är från 1855. Dessa båda kommer från 1796 års kyrka i Venjan.

Kättbo kapell bokas för visning och förrättning genom
Maria Jannisa, telefon 070-633 26 13
Margareta Andersson , telefon 0250-600 72