Collage orgel körer noter kyrkorum orgelelev
Foto: Ingegerd L Forsberg

Kantor till Mora församling

Vi söker dig som vill att sången och musiken ska ge gemenskap och glädje i församlingslivet. Du som vill tilltala och engagera alla möjliga åldrar och stilar. Här finns kyrkokörer, barnkörer och många fina mötesplatser.

Mora församlings vision

Att vara en öppen folkkyrka med lokal förankring där man arbetar för ett berikande och varierat församlings- och gudstjänstliv. Församlingen vill vara en betydande samhällsaktör och vara en arbetsplats där man verka för en god arbetsmiljö med tydliga roller.

Mora församling berikas av de församlingsbor och den kultur som församlingsdelarna i de tidigare socknarna Mora, Sollerön, Venjan och Våmhus tillsammans bildar. Församlingsdelarna stärker identiteten och utvecklar den lokala och nära församlingsverksamheten som finns i Mora församling.

Vår församling arbetar med öppenhet, gemenskap och värme - i vår församling ska alla kunna hitta sin plats. 

Dina arbetsuppgifter

Nu söker vi Kantor till församlingen. I det gemensamma arbetslaget ingår präster, musiker, diakoner, pedagoger och kyrkvaktmästare.
Till dina dagliga uppgifter hör:

  • att spela vid gudstjänster, andakter och kyrkliga handlingar

  • att leda körer

  • att undervisa orgelelever

  • hantera viss instrumentvård

Vi står inför nya spännande utmaningar i Mora församling där vi är i en nytänkande och utvecklande fas.
Här får du möjlighet att jobba med gudtjänstutveckling, hållbarhetsfrågor och skapa kontakter med det omgivande samhället. Placeringsort är inom hela församlingen.

 

 

Din profil

Vi söker dig som är utbildad Kantor och trivs med både tradition och förnyelse.

Som person söker vi dig som är samarbetsorienterad och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du inger förtroende och har förmåga att skapa goda relationer både inom och utanför organisationen. Du har förmåga att inspirera, coacha och skapa delaktighet. För att trivas i vår organisation är du lösningsorienterad och tar initiativ till utveckling. Vi ser gärna att du är strukturerad och bidrar med nya idéer i arbetet med vår organisation.

Vi utgår ifrån att du har körkort och är medlem i Svenska kyrkan. Våra värdeord är trygghet och tillit vilket vi anser som viktigt att du bidrar till. Ett krav för tjänsten är att du har goda språkkunskaper i svenska där du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Exempel på vad vi i Mora församling arbetar med:

🙏 Messy Church

En gång i månaden möts barn och vuxna till Messy Church. En lite rörigare kyrka mitt i vardagen. Vi utforskar liv och tro genom att skapa tillsammans! Med sång, drama, lek, färg, samtal och små utflykter runt kyrkan.

🙏 Socialt företagande

Mora församling vill vara en betydande samhällsaktör och arbetar ständigt med att utveckla diakoni och mission. Under senaste året har vi bl a startat ett eget arbetsintegrerande företag med fokus på att stärka till egenmakt för deltagare och anställda.

🙏 Inkluderande gudstjänstliv

Mora församling vill vara en gudstjänstplats där mångas uttryck för tro får plats. Vi eftersträvar att fira angelägna och relevanta gudstjänster, i många former, som människor kan relatera till och bli berörda av.

🙏 Missionerande diakoni

Mora församling verkar för ett förvandlat Mora där människor med ekonomiska, själsliga och andliga behov finner enklare vägar till hjälp och stöd där diakonin i Mora församling är självklar aktör.

🙏 Musik

Musik är en självklar del av vår församling med många engagerade körsångare i flera olika körer. Vår målsättning är att det ska finnas en kör i församlingen som passar varje individ som längtar att sjunga.

🙏 Pedagogiska vandringar

Vi arbetar intensivt för att barns behov i frågor om tro och liv ska bli tillgodosedda. Flera gånger om året bjuder vi in skolor och förskolor till pedagogiska vandringar i och runt våra kyrkor för att skapa intresse och nyfikenhet för trons mysterium.

🙏 Hållbar framtid

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Genom olika satsningar vill Mora församling spela vår roll.

Har du frågor om jobbet? Kontakta