Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Mora Besöksadress: Dalagatan 13, 79232 Mora Postadress: Box 173, 79223 MORA Telefon:+46(250)552900 E-post till Svenska kyrkan i Mora

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Innehavarens eget ansvar

Innehavaren av gravrätten skall hålla gravplatsen ordnat och värdigt skick. Begravningslagens 7 kap. 3 §  
Skötsel av enskild grav, upplåten med gravrätt, bekostas inte av begravningsavgiften eller kyrkoavgiften.  
Gravskötsel är en tjänst/service som Kyrkogårdsförvaltningen kan erbjuda gravrättsinnehavare mot betalning.