Johan III:s pampiga gravmonument i Uppsala domkyrka.
Foto: Erik Kaffehr /Ikon

Gravplats

Alla folkbokförda personer i Sverige har via begravningsavgiften rätt till fri gravplats under 25 år.

När en person avlider har anhöriga rätt att se ut en ny gravplats på någon av våra kyrkogårdar eller begravningsplatser.

Enskilda gravar upplåts med en gravrätt på 25 år. I samband med varje ny gravsättning förlängs gravrätten till 25 år efter den senaste gravsättningen. När det gått 25 år efter den sista gravsättningen har anhöriga möjlighet att förnya gravrätten med ytterligare 15 eller 25 år. En gravplats kan förlängas så länge som gravplatsen har en ansvarig gravrättsinnehavare.

När en grav upplåts ska en person (det kan även vara flera) antecknas som gravrättsinnehavare i gravboken. Gravrättsinnehavaren har både rättigheter och skyldigheter och fungerar även som kontaktperson för kyrkogårdsförvaltningen. 

Inom Mora kommuns gränser finns åtta kyrkogårdar och begravningsplatser där man kan beredas gravplats. ( dock inte i storlek som bilden ovan)

  

arkgravplats, minneslund, urna

Välja gravplats

Det finns flera alternativ Kist-och urngrav, askgravplats, minneslund och spridning av aska.

En kyrkogård i solnedgången.

Kyrkogårdarna i Mora församling

Kyrkogårdsförvaltning omfattar sammanlagt 8 kyrkogårdar. Vackra minnesplatser för dem vi älskar och saknar. Besök våra kyrkogårdar i VR! (Virtuell verklighet) se dig runt om i 360-grader

Vita planterade blommor på en grav.

Att ansvara för en grav

En person som var folkbokförd i Sverige innan den avled, har rätt att få begravas på en av våra allmänna begravningsplatser.

En blommig kyrkogård en solig dag.

Hitta grav

Nu kan du lättare hitta dina anhöriga på kyrkogården. En sökmotorn för dig som letar information om en vän, släkting eller annan person som är avliden.

En gravsten med ett urfräst kors.

Beställa gravsten

Gravstenar och annan utsmyckning på graven kallas för gravvård. Gravvården är ett minnesmärke som underlättar för besökare att hitta graven och kan t ex vara en gravsten eller ett kors.

Lutande gravsten fastsurrad vid träpåle

Kontroll av gravstenar

Våren/sommaren 2023 kommer kyrkogårdsförvaltningen att fortsätta kontrollera gravstenarna inom församlingen.

Gravskötsel/Service

För den som väljer att ha en gravplats med gravrätt följer att graven ska skötas ordentligt.

En kyrkogårdsarbetare sitter vid en grav och förbereder en urnsättning.

Begravningsverksamheten

Begravningsverksamhet kallas det arbete som omfattar begravningsplatser med gravplatser, vissa transporter av stoft, samt kremering. 

Kyrkogårdsexpeditionen 0250-55 29 50

mora.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsexpeditionen på Älvgatan 2 är öppen
måndag-fredag 9:30-12:00 

Här får du svar på frågor om våra kyrkogårdar: gravar, blomplantering, bevattning, grönytor och liknande