Gravplats

Alla folkbokförda personer i Sverige har via begravningsavgiften rätt till fri gravplats under 25 år.

 När en person avlider har anhöriga rätt att se ut en ny gravplats på någon av våra kyrkogårdar eller begravningsplatser.

 Enskilda gravar upplåts med en gravrätt på 25 år. I samband med varje ny gravsättning förlängs gravrätten till 25 år efter den senaste gravsättningen. När det gått 25 år efter den sista gravsättningen har anhöriga möjlighet att förnya gravrätten med ytterligare 15 eller 25 år. En gravplats kan förlängas så länge som gravplatsen har en ansvarig gravrättsinnehavare.

 När en grav upplåts ska en person (det kan även vara flera) antecknas som gravrättsinnehavare i gravboken. Gravrättsinnehavaren har både rättigheter och skyldigheter och fungerar även som kontaktperson för kyrkogårdsförvaltningen. Läs mer under fliken Gravrätt

Inom Mora kommuns gränser finns åtta kyrkogårdar och begravningsplatser där man kan beredas gravplats.