Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Mora Besöksadress: Dalagatan 13, 79232 Mora Postadress: Box 173, 79223 MORA Telefon:+46(250)552900 E-post till Svenska kyrkan i Mora

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravplats

En gravsättning är definitiv och bör därför vara väl genomtänkt.

Kyrkogårdsförvaltningen kan erbjuda gravplatser i flera olika natur- och kulturmiljöer inom församlingen. Personalen visar de anhöriga tänkbara alternativ på vald kyrkogård och informerar om de regler som finns för olika gravfält.

Kist- urn- och askgravar upplåts med en gravrätt på 25 år till en gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren har stor frihet att utforma gravplatsen med gravvård och övrig utsmyckning, dock inom ramen för förvaltningens gravplatsbestämmelser. De är nödvändiga för att kunna bevara en god gravkultur. 

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven vårdas och har rätt att bestämma om ny gravsättning på gravplatsen.En gravplats kan förlängas så länge som gravplatsen har en ansvarig gravrättsinnehavare. Gravrätten kan om så önskas återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen före upplåtelsetidens utgång.På alla begravningsplatser erbjuder vi både kist- och urngravar. 

Askgravlunden är en variant av minneslund, utan gravrätt. Skillnaden mot en minneslund är att man får vara med vid gravsättningen och att namnet på den avlidne finns på platsen. Precis som vid en minneslund smyckar man endast med lösa blommor och ljus på gemensam plats som vårdas av kyrkogårdsförvaltningen.De flesta av våra kyrkogårdar har minneslund och askgravar.