Gamla kyrkogården, Mora

Mora gamla kyrkogård ligger i centrala Mora och omgärdas av ett gjutjärnsstaket ovanpå en kallmur av gråsten.

På kyrkogården finns det ett flertal gamla gravhällar från 1700-talet. Flera av Moras profiler och storheter har sina gravar här. En av dom är Anders Zorn och Emma Zorns grav.

Klockstapeln ligger till öst om kyrkogården precis intill vägen.

 Det finns ca 680 gravar på Moras gamla kyrkogård.

Här finns en 360grader bild över Mora Kyrkogård