Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige, vilket utses genom allmänna val, är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkorådet är dess verkställande utskott och fungerar som dess styrelse.