Förtroendevalda - information, protokoll och antagna styrdokument

Kyrkofullmäktige, vilket utses genom allmänna val, är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkorådet är dess verkställande utskott och fungerar som dess styrelse.
Valnämnden har ansvar för kyrkovalens genomförande. 
Nedan finns ledamöter, protokoll och antagna styrdokument.

Sammanträden 2024

Antagen sammanträdesplan, reservation för ändrade datum

Kyrkoordningen

Kyrkoordningen är Svenska kyrkans regelverk.

Församlingens styrdokument

antagna styrdokument inkl. församlingens vision och församlingsinstruktion

Protokoll Kyrkofullmäktige

mandatperioden 2022-2025, 2018-2021

Protokoll Kyrkorådet

mandatperioden 2022-2025, 2018-2021

Valda revisorer, 2022-2025

Utöver den auktoriserade revisor ska två revisorer med ersättare väljas för att granska verksamheten inom församligen.

Valnämndens ledamöter och ersättare 2022 och 2018-2021

I var församlings ska det finnas en valnämnd med ansvar för kyrkovalets genomförande.

Protokoll Valnämnden

mandatperioden 2018-2021 och 2022

Vid frågor kontakta :