Förtroendevalda -information, protokoll och antagna styrdokument

Kyrkofullmäktige, vilket utses genom allmänna val, är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkorådet är dess verkställande utskott och fungerar som dess styrelse. Valnämnden har ansvar för kyrkovalens genomförande.